Kemi–Ounasjoen kalatalouden ja moninaiskäytön kehittäminen

Yhteistyö        
                

bbbb

           

 

Yhdistys toimii vaelluskalojen palauttamiseen liittyvissä hankkeissa yhteistyössä

 
kala-gif.gif

Kemijoki OY

 

 

 

kemijoki-oy-logo.png

 

PVO Vesivoima Oy

 pohjolan-voima.png

Lapin Ely keskus 

 Ely-keskus.png
Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos


Rakennettujen jokien tutkimusohjelma väliraportti 2010-2013                                                          
(
RKTL) - LUKE työraportti 13/2014                                                                                                   
Lohien vaelluspoikasten alasvaellus rakennetuissa joissa - ongelmat ja ratkaisumahdollisuudet
(RKTL) - LUKE työraportteja 8/2014                                                                                                 
Lohien vaelluskokeet Merikosken ja Isohaaran kalateissä RKTL työraportteja 28/2014                   
Nousulohien käyttäytyminen voimalaitosten alakanivssa ja kalatiehen hakeutumiseen
vaikuttavat tekijät kirjallisuuskatsaus (RKTL) - LUKE työraportteja 20/2013                                     
Lohien vaelluskäyttäytyminen alakanavissa 44/2014                                                                         
luke-rktl.png


pdf
pdf

pdf
pdf

pdf
pdfLänsi-Lapin Ammatti instituutti
 Ammattiopisto-Lappia_2.jpg

 

Oulun Yliopisto

Vesitekniikan laboratorio
Lohi matkalla jokea ylös                                                                                                                  
Vesitekniikan laboratorio
Kalojen uintikäyttäytyminen ja siihen vaikuttavat tekijät virtaavassa
vedessä ja kalateissä                                                                                                                       

oulu-yliopisto.png
pdfpdf


Maa-ja Metsätalousministeriö


Kalastrategia luonnos 18082014                                                                                                     
Kohti luonnollista elinkiertoa
-kalataloushallinnon strategia 2014                                                                                                 

 

maa-ja_metsatalousministerio.jpg

pdf
pdf 

 

Powered by Softers