TIEDOTTEET PDF

TIEDOTTEET PDF-MUODOSSA

Tältä sivulta löydät kaikki PDF-muodossa olevat julkaisumme.

LOHIJOKITIIMI
LOHIJOKITIIMI
LOHIJOKITIIMI
LOHIJOKITIIMI
LOHIJOKITIIMI
LOHIJOKITIIMI
LOHIJOKITIIMI
LOHIJOKITIIMI
previous arrow
next arrow
 

TIEDOTTEET 2004

PDF
2004 PDF Vaelluskalojen elvyttämismahdollisuudet Kemijoessa
PDF
2004 PDF Vaelluskalojen palauttaminen Kemi-Ounasjokeen I osa

TIEDOTTEET 2013

PDF
2013 PDF Raportti kalateiden hoidosta vuosina 2011-2013

TIEDOTTEET 2014

PDF
2014 PDF Analyysi Isohaaran yläpuoli Simsonar
PDF
2014 PDF Askel Ounasjoelle III loppuraportti
PDF
2014 PDF Ehdotus kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle vaelluskalojen elämänkierron turvaamiseksi
PDF
2014 PDF Kemijoki kalatieratkaisu
PDF
2014 PDF Lohien ylisiiron toteutusperiaatteet
PDF
2014 PDF Matkakertomus kalatie-ja vaelluskala Skotlanti Study Tour
PDF
2014 PDF PALUU-hankeen väliraportti 2014 ja toiminta suunnitelma vuodelle 2015
PDF
2014 PDF Raportti kalateiden käytöstä vuonna 2014
PDF
2014 PDF ROLLOPPI paluu
PDF
2014 PDF Vallitusaaren kalatie paluu hanke askel Ounasjoelle

TIEDOTTEET 2015

PDF
2015 PDF Kalaseminaariohjelma 2015
PDF
2015 PDF Liite 1 Ounasjoen, Vähäjoen ja Iijoen sähkökalastukset 2015
PDF
2015 PDF Liite 2 Kemi-Ounasjoen ylisiirtolohien radiotelemetriaseuranta 2015
PDF
2015 PDF Liite 3 Siirtokauden 2014 ja 2015 istutuskohteet
PDF
2015 PDF Liite 4 Siirtokauden 2014 istutuspöytäkirja
PDF
2015 PDF Liite 4 Siirtokauden 2015 istutuspöytäkirja
PDF
2015 PDF Liite 5 Vuosina 2014 sekä 2015 ylisiirrettyjen kalojen kalatautinäytteiden tulokset
PDF
2015 PDF Liite 6 PALUU-hankkeen vuosien 2014 ja 2015 kirjanpito
PDF
7 Uuden kalatien suualueelle rakennettavien virranohjaimen ja ns. akanvirran tappajan toteutusperiaate
PDF
2015 PDF Liite 8 Uudelle voimalaitokselle rakennettavan pyyntilaitteen toiminnan periaatepiirros
PDF
2015 PDF Liite 9 Uuden kalojen kuljetussäiliön toiminnan periaatepiirros
PDF
2015 PDF Liite 10 Kalojen vapautus häkkikokeilun toteutusperiaate
PDF
2015 PDF PALUU-hankkeen loppuraportti 2015
PDF
2015 PDF Raportti kalateiden käytöstä vuonna 2015

TIEDOTTEET 2016

PDF
2016 PDF PALUU-hankkeen loppuraportti 2016
PDF
2016 PDF Raportti kalateiden käytöstä 2016

TIEDOTTEET 2017

PDF
2017 PDF Kaljojen kulkuesteiden inventointi
PDF
2017 PDF MMM Erityisavustuksen käyttö (esitelmä)
PDF
2017 PDF MMM Erityisavustuksen käyttö (raportti)
PDF
2017 PDF Vakin raportti 2017
PDF
2017 PDF PALUU-hankkeen loppuraportti 2017
PDF
2017 PDF Raportti kalateiden käytöstä vuonna 2017

TIEDOTTEET 2018

PDF
2018 PDF Esitys voimayhtiöille
PDF
Havaintoja kalasydämen testaukseen liittyvästä toiminnasta
PDF
Lohikalojen ylisiirrot vaelluskalakantojen hoitotoimena
PDF
2018 PDF Kalasydämen testaus
PDF
2018 PDF Kertomus Lohijokitiimin toiminnasta 2017
PDF
2018 PDF Lohijokitiimin vuoden 2018 toiminta- suunnitelma
PDF
Taulukko Lohijokitiimi ry:n vuosina 2009 - 2017 Kemijokisuusta /Isohaaran kalateiltä Kemijoen vapaana virtaaville jokiosuuksille siirtämistä kaloista.
PDF
Padon ohitusrakaisu Kemijoen Taivalkoskella Aapo Mäenpää
PDF
Kemi-Ounasjoen hankkeen loppuraportti 2018 Voimalohi Oy
PDF
Tiedote 2018 yhteistyöryhmä
PDF
Tiimin kannanotto AVIN käsittelystä

TIEDOTTEET 2019

PDF
Aska Kruunun yksityinen kalastus
PDF
Vastine kalatalousalueiden kirjeeseen
PDF
Ala-Pe ja Ke-Ke kalatalousalueiden kirjelmä vaelluskala-hankkeesta 2019 vers 17.3
PDF
Hakaste meritaimen suunnitelman palaute
PDF
Huhtala Lohiregaaliesitys 5.2.2019
PDF
Salokangas, Harmaahylje ja lohi FIN

RAPORTTI ISOHAARAN KALATEIDEN KÄYTÖSTÄ JA HOIDOSTA 2018

pdf-155498
RAPORTTI ISOHAARAN KALATEIDEN KÄYTÖSTÄ JA HOIDOSTA 2018
PDF
1. Hanketta valmistelevan kokouksen muistio 4.5.2018
PDF
2. Hanketta valmistelevan kokouksen muistio 22.5.2018
powerpoint
3. Vallitunsaaren kalatien toimintaedellytysten kehittämissuunnitelman 2014 powerpoint
PDF
4. Maveplan Oyn lausunto pilottihankkeen toteuttamisesta
PDF
5. Hankkeen ohjausryhmän kokouksen 4.10.2018 pöytäkirja
PDF
6. Hankkeen ohjausryhmän kokouksen 1.11.2018 pöytäkirja
PDF
8. Kala- ja Vesitutkimus Oyn tarjous (Vaki)
PDF
9. Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös hankkeen rahoituksesta
PDF
10. Teknisen lautakunnan päätös lisävesipumpun hankinnasta
PDF
11. Xylemin pumpputarjous
PDF
12. Flowplussan pumpputarjous
PDF
13. Grundfors Oyn pumpputarjous
PDF
14. Sopimus Lohijokitiimi ryn sitoutuminen hankkeen rahoitukseen
PDF
15. Valkosen peltisepänliikkeen tarjous sovittimen rakentamisesta
PDF
16. Insmek Oy tarjous sovittimen rakentamisesta
PDF
17. Northrn Crown tarjous sovittimen rakentamisesta
PDF
19. Sopimus PVO Vesivoima Oyn sitoutuminen hankkeen rahoitukseen
PDF
20. Jokikokko Viitala Telemetriaseuranta
PDF
22. Kalasydän Oy esitys yhteistyösopimukseksi
powerpoint
23. Isohaaran kalateiden kalamäärät 2018 LUKE
PDF
24. Luken Jokikokko Isohaaran Kemijoen- näytepyynti 2018 tulokset
PDF
25. Kalasydämmen testauspaikan siirto Isohaarasta Taivalkoskelle
PDF
26. Esitys telemetriaseurannan toteutuksesta Kemijoella
PDF
27. Esitys PVO Vesivoima Oylle ja Kemijoki Oylle
PDF
28. Raportti Kemijoen syksyn 2018 näytepyynnistä

TIEDOTTEET 2020

RAPORTTI ISOHAARAN KALATEIDEN KÄYTÖSTÄ JA HOIDOSTA 2019 - KEMIJOKISUUN KALASTUSTIEDUSTELU 2018

RAPORTTI ISOHAARAN KALATEIDEN KÄYTÖSTÄ JA HOIDOSTA 2019 (Raportti ladattavissa tästä linkistä)
KEMIJOKISUUN KALASTUSTIEDUSTELU 2018 (Kalastustiedustelu ladattavissa tästä linkistä)
PDF
Tiedoksi kalatalous- ja kalatautiviranomaisille
PDF
Kemijoen Isohaaran ja Taivalkosken alapuolisen verkkopyynnin tulokset vuonna 2019
PDF
Isohaaran altaan kalastustiedustelu 2018
PDF
Vaihtoehtoisia faktoja Kemi- ja Ounasjoen vaelluskalojen palauttamisesta?

TIEDOTTEET 2021

PDF
Kalajuttu 3
PDF
Tiivistelmä Kemijokisuun kalastuksesta vuonna 2018
PDF
Raportti Isohaaran kalateiden käytöstä ja hoidosta 2020
PDF
AA raakun suojelun strategia ja toimenpide-suunnitelma 2020-2030 tullut 2021
PDF
Säätövoiman merkitys Suomen sähköjärjestelmälle
PDF
Kemijoki kalasydäntelemetria Final

TIEDOTTEET 2022

PDF
Taivalkoski
PDF
VA-PA hankkeen loppuraportti 2020-2021 Lohijokitiimi
PDF
Esitys kalastuksen säätelystä Ely-keskukselle
PDF
Raportti Isohaaran kalateiden käytöstä ja hoidosta 2021
PDF
Raportti Isohaaran kalateiden käytöstä ja hoidosta vuonna 2022
PDF
Raportti Isohaaran kalateiden toiminnan seurannasta sekä vaelluskalojen ylisiirrosta vuonna 2022

TIEDOTTEET 2023

Isohaaran kalateiden käytöstä ja hoidosta
LOGO LOHIJOKITIIMI